Løn og Penge

Untitled

Kreds 37 har pr. 1.4.2010 indgået en samlet lønaftale for alle lærere og børnehaveklasseledere ansat i Frederikssund kommune.
Ny lønaftale er indgået med virkning fra 1. august 2015 (se link th)

Aftalen indebærer bl.a. et lønprojekt, som giver alle lærere på ny løn indplacering med 2 løntrin højere end den centale overenskomst og børnehaveklasseledere 1 løntrin højere end den centrale overenskomst samt akkordtillæg til børnehaveklaseledere i lighed med lærerne.

Har du problemer eller spørgsmål m.h.t. din løn, skal du i første omgang rette henvendelse til din skoleleder / tillidrepræsentant. Du er også velkommen til at kontakte kredsen.

Se link til højre

Løn

Her kan du se kredsens nuværende lønaftale med Frederikssund kommune samt oversigten over de enkelte lønmuligheder

Lønaftale

Lønplakat pr. 1. oktober 2016

Løn-  Ansat i kommune

 

Se også oversigt pr. 1. januar 2017