Løn og Penge

Untitled

Frederikssund Lærerkreds har pr. 1.4.2010 indgået en samlet lønaftale for alle lærere og børnehaveklasseledere ansat i Frederikssund kommune.
Ny lønaftale er indgået med virkning fra 1. august 2015 (se link th)

Aftalen indebærer bl.a. et lønprojekt, som giver alle lærere på ny løn indplacering med 2 løntrin højere end den centale overenskomst og børnehaveklasseledere 1 løntrin højere end den centrale overenskomst samt akkordtillæg til børnehaveklaseledere i lighed med lærerne.

Har du problemer eller spørgsmål m.h.t. din løn, skal du i første omgang rette henvendelse til din skoleleder / tillidrepræsentant. Du er også velkommen til at kontakte kredsen.

Se link til højre

Løn

Her kan du se kredsens nuværende lønaftale med Frederikssund kommune samt oversigten over de enkelte lønmuligheder

Løn- og praktikaftale

Lønaftale for UU-Vest

Lønaftale

lønoversigt 1.10.2018

Løn-  Ansat i kommune

 

Se også oversigt pr. 1. januar 2017