Kreds 37 Kurser og Arrangementer

Generalforsamling

Ny Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2017 klokken 15.30 i lokalerne Byvej 24, 3600 Frederikssund.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge på kredsens kontor senest den 17. marts 2017 kl. 12.00.

Der er fællesspisning og socialt samvær efter generalforsamlingen. Husk tilmelding på skolerne.

Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne, annonceret i Folkeskolen samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk

Kredsstyrelsen