Kreds 37 Kurser og Arrangementer

Generalforsamling

Ny Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 26. marts 2020 klokken 15.30 i lokalerne

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge på kredsens kontor senest den 8. marts 2020 kl. 12.00.

Der er fællesspisning og socialt samvær efter generalforsamlingen. Husk tilmelding på skolerne senest 14. marts

Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne, annonceret i Folkeskolen samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk den 15. marts 2020

Kredsstyrelsen

 

Ret til ændringer forbeholdes.