Kreds 37 Kurser og Arrangementer

Generalforsamling

Ny Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 klokken 15.30 i lokalerne Byvej 24, 3600 Frederikssund.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge på kredsens kontor senest den 9. marts 2018 kl. 12.00.

Der er fællesspisning og socialt samvær efter generalforsamlingen. Husk tilmelding på skolerne senest 14. marts

Endelig dagsorden vil blive ophængt på skolerne, annonceret i Folkeskolen samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk

Kredsstyrelsen