Kreds 37 Kurser og Arrangementer

Generalforsamling

Ny Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Der var ordinær generalforsamling onsdag den 1. september 2020.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 Endelig dagsorden var ophængt på skolerne, annonceret i Folkeskolen samt på kredsens hjemmeside www.dlf37.dk

Kredsstyrelsen

 

Ret til ændringer forbeholdes.