Overenskomst og Arbejdstid

Daarlig Overenskomst

Frederikssund kommune og Frederikssund Lærerkreds har indgået aftale om Planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid.


Se link til højre.