Samarbejdsstruktur

Her kan du finde relevante link om samarbejdstrukturen og medarbejderindflydelsen i Frederikssund Kommune.

Vore tillidsfolk er placeret i de lokale MED udvalg på skolerne.
I det centrale Hoved-MED er lærerne og kreds 37 repræsenteret af formand for Frederikssund Lærerkreds Jesper van Vliet Trews

Har du spørgsmål, problemstillinger eller ideer, som du synes MED systemet bør arbejde med, kan du kontakte din lokale tillidsrepræsentant på skolen. Drejer det sig om mere generelle forhold for hele kommunen er du velkommen til at kontakte kredsen.

Du kan læse hele MED aftalen for Frederikssund Kommune ved at benytte nedenstående link

Her kan du finde diverse link til information omkring MED

Medaftalen Frederikssund kommune

MED-struktur

Arbejsmiljøstruktur

Forretningsorden