Arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Frederikssund Lærerkreds arbejder for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medlemmerne med fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Dette gøres blandt andet gennem at gøre sikkerheds- og sundhedsarbejdet til en integreret del af skolernes virksomhed.

Kredsens arbejdsmiljøansvarlige har kontakt til alle arbejsmiljørepræsentanter i kredsen, der er medlem af Danmarks Lærerforening. Dette gøres gennem halvårlige møde, nyhedsbreve mv.

Kredsen går ind for et tæt samarbejde mellem TR og AMR og anbefaler at AMR vælges som supleant for TR på den enkelte skole.


I dette afsnit kan du læse om Kredsens forskelige politikker og handleplaner på området.