Løn og Penge

Untitled

Frederikssund Lærerkreds har pr. 18.10.2018 indgået en samlet lønaftale for alle lærere og børnehaveklasseledere ansat i Frederikssund kommune.
Ny lønaftale er indgået med virkning fra 1. oktober 2018 (se herunder)

Aftalen indebærer bl.a. et lønprojekt, som giver alle lærere på ny løn indplacering med 2 løntrin højere end den centale overenskomst og børnehaveklasseledere 1 løntrin højere end den centrale overenskomst samt tillæg til børnehaveklaseledere i lighed med lærerne.

Har du problemer eller spørgsmål m.h.t. din løn, skal du i første omgang rette henvendelse til din skoleleder / tillidrepræsentant. Du er også velkommen til at kontakte kredsen.

Lønaftale

Lønoversigt 1.04.2024

Løn og praktikaftale

Lønaftale for UU-Vest

Lønaftale for logopæder uden lærerbaggrund