Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Når skaden er sket

Du kan søge råd og vejledning på kredsen vedr. det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Har du været udsat for en arbejdsskade eller har pådraget dig en arbejdsbetinget lidelse skal du i første omgang rette henvendelse til din skoleleder og din sikerhedsrepræsentant / tillidsrepræsentant.

Danmarks Lærerforenings rådgivningsordning tilbyder endvidere medlemmer hjælp og rådgivning mht. det psykiske arbejdsmijø.Vær dog opmærksom på at dine problemer skal være arbejdsrelateret

Du får kontakt til Rådgivningen i DLF ved at ringe til:


Du kan ligeledes søge råd, hjælp og vejledning hos kredsens sagsbehandlere ved at ringe: 47313369 i kontorets åbningstid eller maile til 037@dlf.org

Se link til højre.

Obs på Kritisk Sygdom:
Du er gennem din ansættelse forsikret i Forenede Gruppeliv, hvilket betyder, at du kan få udbetalt forsikringssum ved alvorlig sygdom. Betingelser og ansøgningsskemaer hos Forenede Gruppeliv: klik her

Fuldmagter

Her kan du finde diverse fuldmagter som kreds eller hovedforening skal bruge for at varetage din sag

Samtykkeerklæring

Fuldmagt for anke til offentlige myndigheder

Fuldmagt til Arbejdsskadestyrelsen

Fuldmagt til Kreds/Hovedforening

Anmeldelse af arbejdsskade til DLF

 

Vold og Trusler
Politianmeldelse

Normalt skal vold mod en lærer af fyssik eller psykisk karakter anmeldes til politiet senest 72 timer efter for at den pågældende lærer kan få en evt. erstatning efter Voldofferloven

Er der helt specielle pædagogiske årsager, kan der laves et notat i stedet. Ser formular HER

Krise- og psykologhjælp

Har du været udsat for vold og trusler eller påvirkning af stress, kan kommunen bevilge psykologhjælp gennem nærmeste leder.