Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Kredsen har stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Kredsen deltager aktivt i udarbejdelse af kommunale retningslinjer, forbyggelseinitiativer og handleplaner.

Se diverse retningslinjer og instrukser th

Mobning og chikane på arbejdspladsen

 

Vold og Trusler

 

Krise- og psykologhjælp skal gå igennem skolelederen

 

Formular til brug ved undladelse af politianmeldelse