Organisation

Hvem er vi

Fane på Fjorden med tekst

Frederikssund Lærerkreds er en kreds under Danmarks Lærerforening.

Kredsen dækker Frederikssund Kommune og vi er omkring 400 aktive medlemmer og ca. 100 pensionister.

Kredsen beskæftiger sig med løn og arbejdsforhold for lærere, børnehaveklasseledere, UU vejledere, ansatte ved PPR under læreroverenskomst og formidlere ansat indenfor Frederikssund Kommunes område.

Kredsen ledes af en kredsstyrelse bestående af samtlige tillidsrepræsentanter dækkende læreroverenskomsten.

Den daglige drift varetages af forretningsudvalget.