Publikationer

Kredsnyt Groen

Frederikssund Lærerkreds udsender 6 -10 gange om året et lille informationsblad "Kredsnyt" til omdeling mellem medlemmerne.
Derudover udsender kredsen efter behov informationsark til ophængning på arbejdsstederne.

Kredsnyt april 2020
Kredsnyt august 2020     

Kredsnyt december 2020